Suzanne Vega at Club Helsinki Hudson 6.22.13 (by Seth Rogovoy)

Suzanne Vega at Club Helsinki Hudson 6.22.13 (by Seth Rogovoy)